Featured Posts

 • Prev
 • Next

Handledarutbildning Stockholm

Posted on : 09-02-2012 | By : handledarkursstockholm | In : handledarkurs

Etiketter:,

0

För dig som ska ta körkort i Stockholm och ämnar övningköra privat finns flera regler och riktlinjer. Precis som vi skrivet om tidigare på den här sidan så behöver den individ som ska handleda (följaktligen ”handledaren”) och övervaka din övningskörning genomgå en så kallad handledarutbildning (även kallad för introduktionsutbildning). Både du som elev och du som handledare ska gå denna utbildning. Ni måste inte gå den samtidigt, utan kan göra det vid två separata tillfällen om ni vill.

I Stockholm finns det flera duktiga och prisvärda utbildadare, exemelvis kan du boka och läsa mer på Stockholm City Trafikskolas handledarutbildning Stockholm. Här kan du se vilka tider/kurser som är lediga för närvarande och det går bra att boka direkt på nätet. Det som är bra med denna handledarutbildning Stockholm är dels att utbildningslokalerna ligger centralt, men också att kurserna finns tillgängliga både på kvällar och helger, såväl som vardagar.

5 grundförutsättningar för att anordna handledarutbildning Stockholm

Söker du andra alternativ för handledarutbildning i Stockholm kan det vara bra att ha i åtanke att utbildaren ifråga måste uppfylla ett antal krav för att få anordna introduktionsutbildningen. Här följer dessa:

 • Utbildaren ska först och främst vara godkänd av Transportstyrelsen.
 • Utbildaren har en tydlig kurspaln för handlarutbildningen som ska följas. Exempelvis ska kursen minst vara 3 timmar (180 minuter) lång, utan raster och andra avbrott för pauser inräknat. Det står dock utbildaren fritt att dela upp handledarutbildningen vid flera tillfällen, exempelvis två kurser om 90 minuter, men de allra flesta som erbjuder handledarutbildning Stockholm ger kursen vid ett tillfälle.
 • Utbildaden får max ha trettio elever (alltså deltagare på handledarutbildningen) vid ett och samma tillfälle.
 • Både den som ska bli handledare och körkortseleven ska medha giltlig legitimation.
 • Både den som ska bli handledare och eleven ska gå kursen. Om du som handlare vill övningsköra med en annan elev, måste denna elev gå handledarutbildingen men inte du. OBS! Detta gäller i fem år efter kurstillfället.

En vanlig fråga är syftet bakom handledarutbildningen- Alltså: varför ska man genomgå en handledarutbildning i Stockholm? Om man nu redan har körkort och har kört bil i många år så är det väl bara att ”sätta igång”? Hela poängen är givetvis att du ska få en chans att planera, strukturera och systematisera övningskörningen.

Handledarkurs – tillfälle att analysera

Posted on : 30-10-2010 | By : handledarkursstockholm | In : handledarkurs

Etiketter:,

0

En av de viktigaste sakerna för dig som handledare- uppenbar men därför ibland förbisedd – är säkerheten, dvs att skapa förutsättningar för en trygg och ansvarsfull övningskörning. Detta kan du göra på många olika sätt, inte minst genom att tänka igenom din roll som handledare innan du påbörjar övningskörningen. Sålunda kan detta vara ett tema att ta upp inför och under din handledarkurs stockholm, och diskutera med andra blivande handledare hur de se på saken, och inte minst hur de tänker agera för att uppnå detta. Alla har sina olika personligheter och beteenden att utgå ifrån i trafiken. Faktorer som kommer påverka allt som har med övningskörningen och din blivande elevens trafikkompetens – därom råder inga som helst tvivel. Handledarkurs Stockholm är därför ett ypperligt tillfälle att ta upp denna premiss och analysera den ihop med andra handledare, bland annat för att få lite perspektiv och nya infallsvinklar på dina tankar.

Tid att söka ”rätt” handledarkurs Stockholm?

Posted on : 26-10-2010 | By : handledarkursstockholm | In : handledarkurs

Etiketter:,

0

För dig som söker efter ”rätt” Handledarkurs Stockholm finns det en tendens att bli överambitiös och lägga mer tid på att leta efter en bra och prisvärd handledarutbildning, istället för fokusera på det som verkligen är viktigt: att bli en bra handledare och skapa förutsättningar för en säker och utvecklande övningskörning.

Man skulle också kunna uttrycka det som att det inte är så stor skillnad på de olika kurserna som finns att tillgå, på det sättet att samtliga handledarutbildningar är ”kvalitetssäkrade”; för att utbildaren ska få driva handledarutbildning, så måste de vara godkända av gällande myndighet.

Vill du verkligen grott ner dig i vad som gäller inför din handledarkurs kan du läsa mera i Trafikverkets föreskrift för handledarutbildning.

Handledarkurs Stockholm – attityd och fokus

Posted on : 03-10-2010 | By : handledarkursstockholm | In : handledarkurs

Etiketter:,

0

En del frågar vad själva innehållet i kursen innefattar och vad denna sida anbelangar vad man kan förvänta sig av att gå en introduktionsutbildning i Stockholm när man ska ta körkort.

I stort kan man dela upp utbildningen i två block: dels det som är obligatoriskt, och dels de moment som utbildaren själv styr över.  För sistnämnda är det svenska myndigheten som ansvarar för handledarkursen dvs som stipulerar vad kursen ska innehålla rent objektivt sätt. Men sen är det upp till den enskilda utbildaren att avgöra hur man rent pedagogiskt lägger upp och går igenom dessa obligatoriska punkter. Det kan exempelvis nämnas att det innehållsmässigt ska finnas med ett block om trafikregler och trafiksäkerhet, ett block om hur man lägger upp övningskörningen på bästa sätt, och ett block som diskuterar rollen som handledare.

Har du fler frågar finns det bra info på hittahandledarutbildning.se. Kolla exempelvis in vanliga frågor.

Olika utbildare, olika upplägg

Med andra ord kommer kurserna att skilja sig åt beroende på vilken utbildare du väljer. Inte vad gäller innehållet i stort men i själva sättet att genomföra utbildningen. Många utbildare väljer i detta att lägga upp en handledarkurs som tar fokus på att skapa diskussion kring viktiga aspekter på övningskörningen. Såsom att vara en bra förebild för eleven, att ha koll på trafikregler, att veta hur du som handledare ska strukturera övningskörningen för att nå bästa resultat.

ovningskora-bil

Men givetvis ska handledarkursen även vara som ett initialt forum för kontakt och diskussion kring övningskörningen.

Ingen handledare kan allt

Det är ju sant att ingen handledare kan allt, och genom att få tips, råd och information av andra kan du personligen växa i din roll som handledare och möjliggöra ett bättre upplägg för övningskörningen. Därför kan det vara bra med en attityd inför handledarkurs Stockholm som är öppen och inriktad på att lära av andras erfarenheter. Detta gäller även för dig som har haft körkort i evighet och som tycker att din erfarenhet av körkort, trafik, bil, väg etc är fullgod, ty man blir aldrig fullärd och du kan alltid lära dig något bra av någon annan. Har du den inställningen från början kommer din handledarutbildning att bli en riktig höjdare, garanterat.

YouTube Preview Image

Handledarkurs Stockholm – info

Posted on : 23-08-2010 | By : handledarkursstockholm | In : handledarkurs

Etiketter:

0

Ska du gå handledarkurs Stockholm har du många utbildare att välja mellan. Vare sig du bör i city, på söder, i Solna, Saltsjöboo eller i förorten så finns det gott om trafikskolor och andra enskilda utbildare som erbjuder handledarkurser, eller handledarutbildning som det också kallas för (även ”Introduktionsutbildning används för att beteckna denna kurs).

Kvalitén brukar överlag vara hög på dessa utbildningar, inte minst eftersom den som ska hålla i handledarkurs Stockholm måste vara godkänd och certifierad av Transportstyrelsen innan. Vill du se vilka som är godkända för handledarkurs Stockholm just där du bor rekommendera vi att du läser det förra inlägget. Där finns nämligen en länk till denna lista på Transportstyrelsen.

Handledarkurs Stockholm – några tips till dig som blivande handledare

För dig som ska handleda en elev för privat övningskörning finns det flera viktiga saker att tänka på. Den viktigaste är denna: du är ett föredöme för din elev, kanske det största föredömet genom hela utbildningen för körkort. Är du förälder eller nära vän till eleven så är det dig som eleven i första hand kommer att lyssna på vad gäller övningskörning. Se därför till att du har rätt kunskap för att lära ut adekvata trafikkunskaper. Låt inte dina fel och brister i trafiken bli elevens. Så vare sig du ska gå handledarkurs Stockholm eller handledarkurs någon annanstans; reflektera! Och sätt dig gärna ner då och då med din elev för att diskutera hur ni på bästa måtta läger upp övningskörningen. Planera, genomför och reflektera – det brukar vara en bra loop för all slags välgrundad utbildning; inte minst för handledarkurs Stockholm.

Meningen med handledarkurs Stockholm

Poängen med att gå en handledarkurs innan du sätter igång med övningskörning tillsammans med din elev är flera. En del kanske tycker att det är trist och mest ser det som ett lagstiftat tvång. Men det handlar faktiskt om en utbildning som är till för att höja säkerheten och kompetensen i trafiken och följaktligen rädda liv. Att denna typ av utbildning rent konkret faktiskt räddar liv råder det inget tvivel om; det har statistiken visat om och om igen. Och då förstår du kanske hur viktigt det är med att ta tillfället i akt och genomgå handledarkurs Stockholm med positiv attityd och vilja att lära och bli en bra handledare.

Regler handledarutbildning vid privat övningskörning

Posted on : 22-08-2010 | By : handledarkursstockholm | In : handledarkurs

Etiketter:

0

Innan du sätter igång med handledarkurs Stockholm finns det ett par regler som kan vara bra att ha i åtanke. För det första så är det inte ”valfritt” att gå handledarkurs. Det är lag på det. Vill du övningsköra med någon som ämnar ta körkort så måste du som handledare först gå en handledarutbildning. Efter att du genomgått handledarkursen får du ett intyg om detta som du sedan bifogar i en särskild ansökan om handledartillstånd – denna skickar du till Transportstyrelsen. Blanketter och mer info om detta du bland annat på Körkortportalen.

Det kan också vara bra att veta att handledarutbildning också kallas för handledarkurs eller introduktionsutbildning. Dessa betydelser används som synonymer om vartannat vilket kan vara en smula förvirrande.

Handledarutbildning Stockholm – godkända utbildare

Att tänka på när du väl börjar leta efter handledarutbildning Stockholm är att utbildaren ska vara godkänd av Transportstyrelsen för att få hålla i själva introduktionsutbildningen. Nu kan utbildningsbolaget ifråga givetvis fara med osanning och försöka slå i dig att de är godkända och vill du vara extra försiktig kan du kolla HÄR för en lista över alla godkända utbildare av handledare i Stockholms Län.

Lista med regler för introduktionsutbildning

Här följer fler regler som gäller vid handledarutbildning. (Källa: STR)

 • Det finns en kursplan och en föreskrift som trafikskolan är skyldig att följa.
 • Du måste gå utbildningen tillsammans med din elev. Ni kan alltså inte gå vid två olika tillfällen. Vill du bli handledare senare för en annan elev, måste du gå kursen igen tillsammans med den eleven.
 • Kursen ska vara minst 180 minuter lång, exklusive pauser. Den som anordnar kursen bestämmer om den består av ett eller flera kurstillfällen.
 • Du kan gå en kurs tillsammans med max fyra elever. Du får ett kursintyg för varje elev.
 • Varje elev kan gå kursen tillsammans med max fyra handledare. Vill eleven ha fler handledare måste hon gå en ny kurs tillsammans med dem.
 • Trafikskolan får inte ha fler än max 30 deltagare vid varje enskilt kurstillfälle.
 • Såväl du som handledare som din elev ska kunna legitimera er vid kursen. Detta gäller för att få intyg om att du genomgått handledarkursen. Saknar eleven legitimation kan du intyga elevens identitet skriftligt.

I nästa inlägg ska vi ta upp lite fler regler, och framöver ska vi titta på vilka hur du hittar rätt handledarutbildning Stockholm – givetvis med utgångspunkt var du bor och vad du har i plånboken.

Handledarkurs Stockholm – en guide

Posted on : 21-08-2010 | By : handledarkursstockholm | In : handledarkurs

Etiketter:, ,

0

Välkommen! Som du säkert redan förstått av namnet så kommer denna sida att handla om handledarkurs Stockholm, det vill säga fungera som ett slags guide och vägledning för dig som ska gå handledarkurs i Stockholm med omnejd.

Nu finns det såklart flera olika handledarkurser. Man kan ju till exempel gå handledarkurser i golf. Men just denna sida fokuserar framför allt den handledarkurs som är inriktad för dig som ska hjälpa någon att ta körkort. Ergo: handledare för körkort i allmänhet och övningskörning i synnerhet.

I Stockholm finns det massor av körskolor som erbjuder handledarkurser och det finns även enskilda utbildare som bara inriktat sig på handledarutbildning Stockholm. Vad du väljer är väldigt mycket en smaksak: pris, tidpunkt och kvalité på utbildning spelar såklart stor roll, och det är dessa faktorer som vi kommer att hjälpa dig med på denna sida.

Handledarkurs Stockholm – att ta körkort är en stor sak!

Att ta körkort är en stor sak. Och det är viktigt att du som handledare guidar din elev rätt. Dina vanor, men även ovanor, förs över till eleven bara efter ett par övningskörningar och det är därför väldigt viktigt att du först, via en handledarkurs, säkerställer dina kunskaper (och okunskaper). Var det dessutom länge sen du tog körkort så har det hänt en hel del sen dess. Trafiken är idag aggressivare, inte minst i storstäder som Stockholm, utrymmen trängre och kraven på så vis så mycket högre på dig som handledare.

En Handledarkurs Stockholm säkerställer så att du förbereder dig rätt och har rätt kompetens för att ge din elev bästa möjliga praktik inför körkort och uppkörning.